De Pittige Plus Torens voor meerkunners
 
De meerkunners binnen onze school werken met de Pittige Plus Torens. De Pittige Plus Torens is een concept waarbij leerlingen projectmatig werken aan een onderwerp. Hiermee kunnen we leerlingen voorzien van passende en zeer uitdagende verrijkingsstof.
De Pittige Plus Torens bevatten veel open opdrachten die de creativiteit van leerlingen stimuleert. Het doel van de torens is het stimuleren van de individuele creativiteit, motivatie, doorzettingsvermogen en de performale activiteit (het praktisch omgaan met kennis).
De onderwerpen waar kinderen uit kunnen kiezen zijn zeer divers, denk bijvoorbeeld aan sensoren & alarm, games maken, Skyrail, speksteen bewerken, kristallen maken, de langste brug van papier, een hoorspel, een stop-motionfilm of een kunstroute maken.
Bij het werken met deze projecten wordt geoefend met het samenwerken, leren leren, reflecteren, plannen en het leren omgaan met fouten maken.
Bij elk project werken de leerlingen zelfstandig of in kleine groepjes op hun eigen niveau aan een project.  Tussendoor zijn er geplande overlegmomenten met de leerkracht.
De leerlingen doorlopen bij elk project een aantal fasen volgens het TASC- model van Belle Wallace. Denk hierbij aan: de opdracht, onderzoeken, ontwerpen, plannen, testen, uitvoeren en presenteren. Deze fasen komen deels overeen met de Jenaplancompetenties en de 21st Century Skills. Het zijn vaardigheden waarvan wij vinden dat ze belangrijk zijn voor de totale ontwikkeling van onze leerlingen.
Er is een aantal criteria waaraan een leerling moet voldoen om met de Pittige Plus Torens te kunnen werken:
  • er moet een grote mate van zelfstandigheid zijn;
  • leerlingen moeten een goed concentratievermogen hebben;
  • er moet sprake zijn van een hoog werktempo;
  • de leerling moet cognitief sterk zijn.
Om binnen ons onderwijs ruimte vrij te maken om te kunnen werken met de Pittige Plus Torens compacten wij het werk van leerlingen. De betreffende leerlingen maken hun weektaak in twee of drie dagen af ( in plaats van vijf dagen ) en houden op die manier tijd over om te werken aan het gekozen project.