Opening van de Dijkwinkel

 

Op vrijdag 9 oktober werd op feestelijke wijze de 'Dijkwinkel' geopend. Nee, geen winkel voor een paar weken durend project, maar een heus blijvend winkelproject!

Op de Dijkwerkers wordt, naast rekenen, taal en spelling, lezen en schrijven, veel aandacht besteed aan de jenaplanvaardigheden zoals samenwerken, communiceren, ondernemen, zorgen, creëren en verantwoorden. Deze vaardigheden tonen grote overeenkomsten met de 21e eeuwse vaardigheden die momenteel veel aandacht krijgen binnen het onderwijs en de media.

In de schoolwinkel komen al deze vaardigheden ruimschoots aan bod, waarbij de vakken rekenen, lezen, spelling, taal en digitale vaardigheden uiteraard onmisbaar zijn. In het winkelproject zijn vele schoolse oefeningen echter heel functioneel, waardoor ze belangrijk worden voor de kinderen en dus veel meer gaan betekenen dan een opgave uit een boekje.

Al in mei van het vorige schooljaar werden vier kinderen uit groep 7, Kalle, Koen, Mahla en Roos, gekozen om in de ondernemersraad te zitten. Schoolbreed is er daarna hard gewerkt aan de winkel. Er zijn vacatures geplaatst, waarop kinderen hebben gesolliciteerd en er zijn sollicitatiegesprekken gevoerd. Natuurlijk zijn er mensen nodig bij de kassa en voor het inpakken, maar de Dijkwinkel heeft veel meer kwaliteiten nodig, zoals kinderen die de voorraad in de gaten houden, de boekhouding doen, schoon maken, de vakken vullen, contacten leggen met mensen buiten de school (gedacht wordt daarbij b.v. aan een imker, de molen, kwekers e.d.). Er is voor ieder wat wils en de taken rouleren elk half jaar, waarbij de nieuwe 'lichting' gaat stage lopen bij de oude.

En natuurlijk zijn er veel producten gemaakt. Tijdens de expressievakken in de groepen en bij diverse workshops ontstaan veel mooie artikelen. De schooltuin levert aardbeien en bramen voor jam, maar ook groente en pompoenen. Ook de omgeving wordt gebruikt, zoals rozenbottels voor rozenbotteljam en appels voor appelmoes. Het aanbod in de winkel zal dus variëren per seizoen en er zal ook ingespeeld worden op de feestdagen en dergelijke.

Alle groepen dragen hun steentje bij, van kleuter tot bovenbouw en soms ook gezamenlijk. Zo stempelen de kleuter vele vellen papier, waarvan de oudere kinderen weer tasjes vouwen. Ja, bewust papieren tasjes, want duurzaamheid en het milieu vindt de Dijkwinkel heel belangrijk.

Bij het bepalen van de prijzen wordt ook aandacht besteed aan de lagelonenlanden en kinderarbeid waarbij de kinderen hebben ontdekt dat die maatschappelijke problemen niet zo gemakkelijk zijn op te lossen.

In het winkelinterieur, dat speciaal is gemaakt voor de Dijkwinkel, staan de producten prachtig uitgestald, waarna ze voor een klein bedrag worden verkocht. Want het gaat in dit project niet om de financiële winst, maar om de leerwinst. Voorlopig gaat de winkel één keer per maand op de maandagmiddag open. De tijd zal het leren of de openstellingen misschien uitgebreid gaan worden.

 

Alle kinderen, veel ouders en andere belangstellenden werden bij de opening door een delegatie van de fanfare muzikaal verwelkomd. Vervolgens luisterden ze onder het genot van een (alcoholvrije) cocktail en hapjes, die ook in de winkel verkrijgbaar zijn, naar de woorden van Mahla van de ondernemersraad en de directeur Ciska van Roosmalen. Daarna waren ze er getuige van hoe Benthe het lint doorknipte en ging de verkoop van start. Terwijl de fanfare gezellig nog een poosje bleef doorspelen, was het in de winkel een hele drukte, met rijen voor de kassa. De spulletjes gingen grif van de hand, dus voorlopig is er weer volop werk aan de winkel.

De volgende openstelling is 2 november.