Jenaplan: een bewuste keuze

Bijzonder aan jenaplan is de benadering van kinderen: ieder kind is uniek.
De eigen kwaliteiten en mogelijkheden van kinderen staan centraal. Uitgaande van eigen aanleg, karakter, interesses en vorderingen begeleiden de leerkrachten de leerlingen door de schoolperiode heen.
Daarbij wordt natuurlijk voldaan aan de eisen die de onderwijsinspectie aan alle basisscholen stelt. Dus ook op een jenaplanschool wordt "gewoon"gewerkt aan rekenen, taal, spelling, lezen enz.

Goed kunnen functioneren in onze samenleving betekent nogal wat.
Behalve kennis worden kwaliteiten verlangd als kunnen samenwerken, zelfstandig functioneren, communiceren, flexibel zijn, sterk in je schoenen staan en creatieve oplossingen bedenken voor wisselende problemen. Door de manier van werken in jenaplanscholen oefenen de kinderen in al deze kwaliteiten.
De keuze voor Jenaplanschool De Dijkwerkers draagt daarom bij aan de persoonlijke ontwikkeling én de kansen van uw kind in de maatschappij.