JENAPLAN

De Dijkwerkers werkt volgens het Jenaplan-concept.
Peter Petersen heeft, samen met zijn medewerkers, in de jaren twintig en dertig in Jena (Duitsland) een schoolmodel ontwikkeld, dat later de naam Jenaplan kreeg.
Het basisprincipe is dat elk kind uniek is, van onvervangbare waarde en met eigen kwaliteiten en mogelijkheden. In een Jenaplanschool gaat men dus uit van het eigen karakter, de eigen aanleg en interesses van het kind.

Iedere jenaplanschool is verschillend!
De uitgangspunten voor elke Jenaplanschool zijn hetzelfde, maar elke school vult dit op haar manier en met haar mogelijkheden in.
Iedere school is immers anders: is het een grote of een kleine school, is het een buurtschool of een streekschool, een stads- of een dorpsschool. Uit welke gezinnen komen de kinderen, hoe zijn de kwaliteiten van het team, hoe is de betrokkenheid van de ouders bij de school, enzovoort.

Alle Jenaplanscholen in Nederland hebben zich aangesloten bij de Nederlandse Jena-Plan Vereniging (de NJPV). De uitgangspunten, zoals Peter Petersen die vroeger in Jena geformuleerd heeft, zijn door de NJPV voor onze tijd opnieuw doordacht en verwoord in de zogenaamde 20 basisprincipes Jenaplanonderwijs. Meer informatie over deze basisprincipes vindt u onder andere terug in de vermelde publicaties op de pagina 'Meer over Jenaplan'.

Net als alle andere Jenaplanscholen onderschrijft De Dijkwerkers deze basisprincipes en heeft deze principes in het schoolplan opgenomen.

De leerkrachten van de Dijkwerkers nemen deel aan de regio bijeenkomsten van de jenaplanscholen in de kop van Noord Holland. Hierbij worden onder begeleiding van een deskundige ervaringen uitgewisseld en de nieuwste ontwikkelingen besproken.
De komende tijd staan tijdens deze bijeenkomsten de kernkwaliteiten van het jenaplan centraal.
Deze komen in drie bijeenkomsten aan de orde, onderverdeeld in de relaties die een kind heeft met zichzelf, de ander en de wereld om zich heen.
In de nieuwsbrieven doen we verslag van deze bijeenkomsten.