Meer over Jenaplan

Er zijn diverse publicaties over het jenaplanonderwijs verschenen, o.a.:

K. Both: Jenaplan – Jenaplanonderwijs op weg naar de 21e eeuw, Uitg.: CPS, Hoevelaken / 1997

T. Pulles: Een andere school – Jenaplanonderwijs in de praktijk, Uitg.: CPS Hoevelaken / 1987

Jenaplanaspecten zijn ook duidelijk herkenbaar in de boeken:
  • Dat geeft de burger moed - De reeks, een uitgave van de Freinetbeweging
  • Burgerschapsvorming: Jong gedaan, oud geleerd, uitgave van JSW


Voor meer publicaties over het Jenaplan-onderwijs: bezoekt u de website van de Jenaplanvereniging: www.jenaplan.nl