Basisactiviteiten

Het jenaplan kent 4 basisactiviteiten:
GESPREK, SPEL, WERK EN VIERING

Deze basisactiviteiten dragen elk een stukje bij aan de persoonlijke ontwikkeling van de kinderen en scheppen veiligheid, herkenbaarheid en een duidelijke structuur. Ze worden afwisselend aangeboden in een ritmisch weekplan.

GESPREK
In de kringgesprekken leren de kinderen elkaar informeren en naar elkaar luisteren. Tijdens deze gesprekken komen allerlei - door kinderen en leerkrachten ingebrachte - onderwerpen aan de orde.
Er zijn verschillende soorten kringen: 
verslagkring 
boekbespreking
discussiekring 
taalkring
instructiekring             


SPEL
Al spelend (bijvoorbeeld in de verkleed-, lees- of luisterhoek) leren de kinderen rekening met elkaar te houden. Door middel van spel krijgen de kinderen grip op de wereld om hun heen.WERK
De kinderen krijgen uitleg in niveaugroepen. Dit kan een hele groep zijn maar ook een klein groepje dat op een hoger of lager niveau werkt.
De stof wordt zelfstandig verwerkt binnen de groep.
 
Er zijn diverse groeperingsvormen mogelijk: naar niveau, naar interesse, om samen te werken of om elkaar te helpen. Dit is afhankelijk van het doel van de les.
Op de Dijkwerkers willen we kinderen opvoeden tot zelfstandige, kritische mensen. 
Kennis is daarbij nodig, die kennis moeten de leerlingen vervolgens kunnen
toepassen, overbrengen en durven uitdragen.
Eigen initiatieven worden daarbij gestimuleerd.


VIERING
De week wordt afgesloten met een viering voor en door alle groepen.
Deze weeksluiting is niet alleen maar "leuk", maar ook bedoeld om te leren jezelf te presenteren.
Tijdens deze weeksluiting – waarbij ook de ouders van harte welkom zijn -   worden kleine stukjes toneel, muziek of dans door enkele kinderen of een hele groep opgevoerd.
De viering geeft weer waar de groep de afgelopen week mee bezig is geweest.