Ons onderwijs

Jenaplanonderwijs op De Dijkwerkers
 
Jenaplanonderwijs is werken aan diverse vaardigheden
Het is duidelijk dat lezen, schrijven, taal en rekenen belangrijke vaardigheden zijn die kinderen nodig hebben in deze maatschappij. Maar welke andere vaardigheden zijn nog meer belangrijk? Voor een deel zijn dat vaardigheden waar het jenaplan al lang aan werkt en voor een deel zijn dat vaardigheden, die in de tijd van de grondlegger van het Jenaplan Peter Petersen nog niet bestonden. Te denken valt aan bijvoorbeeld digitale geletterdheid. Dit maakt gelijk duidelijk dat onderwijs een dynamisch proces is. Iedere keer opnieuw moet er nagedacht worden over wat kinderen nodig hebben om zich optimaal te kunnen voorbereiden op een zelfstandige rol in de samenleving. Aangezien de maatschappij continu in ontwikkeling is, is het onderwijs dat ook.

Wat zijn nu die jenaplanvaardigheden en hoe geeft De Dijkwerkers daar invulling aan?
De jenaplanvaardigheden zijn:
  • Ondernemen
  • Plannen
  • Samenwerken
  • Creëren
  • Communiceren
  • Respecteren
  • Zorgen
  • Presenteren
  • Reflecteren
  • Verantwoorden
Tot nu toe is er op diverse manieren gewerkt aan de verschillende vaardigheden, bijvoorbeeld tijdens vieringen (presenteren), tijdens techniekcircuit (samenwerken), tijdens handvaardigheid (creëren).  Binnen het hele team was er echter meer behoefte aan samenhang tussen al die vaardigheden. Die samenhang menen wij te kunnen vinden in een schoolwinkel. Vanaf het schooljaar 2015-2016 gaat De Dijkwerkers schoolbreed aan de slag met het project: De schoolwinkel, een dijk van een winkel.
 

De meerkunners binnen onze school werken met de Pittige Plus Torens. De Pittige Plus Torens is een concept waarbij leerlingen projectmatig werken aan een onderwerp. Hiermee kunnen we leerlingen voorzien van passende en zeer uitdagende verrijkingsstof.

Wij willen in de toekomst steeds meer aandacht gaan geven aan de jenplanessenties, die de leerlingen naast het leren lezen, rekenen en schrijven zouden moeten ontwikkelen. Deze essenties zijn: ondernemen, plannen, samenwerken, creëren, presenteren, reflecteren en verantwoorden. Daarom hebben we teambreed besloten dat wij met elkaar de driejarige post HBO Jenaplan gaan volgen. Deze opleiding start in het schooljaar 2018-2019.
 

De uitgebreide brief hierover aan de ouders kunt u lezen door hier te klikken