Resultaten

De laatste jaren is op De Dijkwerkers hard gewerkt om de resultaten van het onderwijs naar boven bij te stellen. En met succes. Dit jaar kennen we een verwijzingspercentage van 33% naar de havo en het vwo.
Dit percentage is om meerdere redenen opmerkelijk.
Op De Dijkwerkers zitten namelijk ook relatief veel leerlingen die bij andere scholen verwezen zouden worden naar het Speciaal onderwijs. Hoezeer deze leerlingen op De Dijkwerkers ook welkom zijn, drukken zij het percentage onvermijdelijk iets naar beneden. Dat betekent tegelijkertijd dat De Dijkwerkers een prima school is voor leerlingen die juist bovengemiddeld presteren. We durven zelfs te beweren dat Šlle leerlingen, niet alleen als groep maar dus ook individueel, boven zichzelf uitstijgen en hoger presteren dan je zou verwachten.

Hoe doen we dat?
  1. De Dijkwerkers werkt met relatief kleine klassen met daarin verschillende niveaugroepen. De Dijkwerkers is een school die werkt volgens het jenaplan. Hoewel deze methode nog altijd niet wijd bekend is, worden onderdelen ervan op veel scholen toegepast. Het werken met verschillende niveaugroepen binnen een klas is afkomstig uit het jenaplan en we dragen dit hoog in het vaandel. Deze methode is ideaal voor alle leerlingen, voor vlotte en minder vlotte leerlingen. Ze helpen elkaar op weg. Het is ook geheel passend in de gedachte van het passend onderwijs.
  2. Per 1 augustus 2014 moeten alle scholen in Nederland een passende onderwijsplek kunnen bieden aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Het Ministerie van Onderwijs meldt dat eerst zal worden geprobeerd uw kind te plaatsen op de school van uw voorkeur. Als dit niet kan, dan gaat de school met u op zoek naar een andere plek. De school moet rekening houden met de behoeften van uw kind, met uw voorkeuren en met de mogelijkheden van de school en van de regio. Veel scholen zullen hiervoor de nodige aanpassingen moet doen, zoals het werken met verschillende niveaus en het aanbieden van wereldoriŽntatie dat aansluit bij de interesse van het kind. Het bieden van passend onderwijs zit bij De Dijkwerkers echter al jaren in het systeem ingebakken. We werken immers vanuit de filosofie van het jenaplan, dat uitgaat van verschillen tussen kinderen. Voor ons is gebleken dat dit zeer positief op de resultaten werkt.
  3. Het pedagogisch klimaat op De Dijkwerkers is optimaal. De leden van het team werken intensief samen, er wordt veel gepraat en overlegd om alle onderdelen van het leertraject zo goed mogelijk op elkaar aan te sluiten. En er wordt ook gepraat met onze leerlingen. Zo voeren we in de bovenbouw tienminutengesprekken met de leerlingen. We vragen ze bijvoorbeeld naar wat ze zelf vinden van hun leerprestaties, hun plek in de groep en hun relatie met de leerkracht. Leerlingen worden serieus genomen en dat voelen ze zelf ook zo. Dat werkt alleen maar positief.
  4. Vanuit het jenaplan sluiten we de schoolweek regelmatig af met een viering, waarin leerlingen laten zien wat ze gedurende de week hebben gedaan. Er is dan ook ruimte voor muziek, zang en toneel. Op deze manier leren leerlingen zich vanaf jonge leeftijd te presenteren voor een publiek. Een onderdeel als begrijpend lezen krijgt op deze manier een extra lading: de voorbereiding op de viering vraagt meer dan het slechts tot je nemen van woorden. Het is niet vreemd dat De Dijkwerkers bijvoorbeeld op het gebied van begrijpend lezen zo goed scoort: we horen op dit gebied bij de beste 25 procent van alle scholen in Nederland.